İş Kanunu

İş Kanunu Madde 58 – İzinde çalışma yasağı

Kanun Maddesi Madde 58 – Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, […]