İş Kanunu

İş Kanunu Madde 59 – Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti

Kanun Maddesi Madde 59 – İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin […]