İş Kanunu

İş Kanunu Madde 6 – İşyerinin veya bir bölümünün devri

Kanun Maddesi Madde 6 – İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde […]