İş Kanunu

İş Kanunu Madde 60 – İzinlere ilişkin düzenlemeler

Kanun Maddesi Madde 60 – Yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle […]