İş Kanunu

İş Kanunu Madde 61 – Sigorta primleri

Kanun Maddesi Madde 61 – Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri […]