İş Kanunu

İş Kanunu Madde 62 – Ücretten indirim yapılamayacak haller

Kanun Maddesi Madde 62 – Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene […]