İş Kanunu

İş Kanunu Madde 63 – Çalışma süresi (*)

Kanun Maddesi Madde 63 – Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın […]