İş Kanunu

İş Kanunu Madde 65 – Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği

Kanun Maddesi Madde 65 – (Mülga: 15/5/2008-5763/37 md.) Kanun Gerekçesi Özellikle genel ekonomik krizlerde ve zorlayıcı sebeplerle çalışma hayatında sıkça […]