İş Kanunu

İş Kanunu Madde 66 – Çalışma süresinden sayılan haller

Kanun Maddesi Madde 66 – Aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır: a) Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa […]