İş Kanunu

İş Kanunu Madde 67 – Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri

Kanun Maddesi Madde 67 – Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere duyurulur. İşin niteliğine göre […]