İş Kanunu

İş Kanunu Madde 68 – Ara dinlenmesi

Kanun Maddesi Madde 68 – Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle […]