İş Kanunu

İş Kanunu Madde 7 – Geçici iş ilişkisi

Kanun Maddesi Madde 7 – (Değişik: 6/5/2016-6715/1 md.) Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde […]