İş Kanunu

İş Kanunu Madde 70 – Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri

Kanun Maddesi Madde 70 – Genel olarak bir işyerinde belirli çalışma saatlerinden önce veya sonra gerekli olan hazırlama veya tamamlama […]