İş Kanunu

İş Kanunu Madde 71 – Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı

Kanun Maddesi Madde 71 – (Değişik birinci fıkra: 4/4/2015-6645/38 md.) On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört […]