İş Kanunu

İş Kanunu Madde 73 – Gece çalıştırma yasağı

Kanun Maddesi Madde 73 – Sanayie ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır. Onsekiz yaşını […]