İş Kanunu

İş Kanunu Madde 75 – İşçi özlük dosyası

Kanun Maddesi Madde 75 – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin […]