İş Kanunu

İş Kanunu Madde 76 – Yönetmelikler

Kanun Maddesi Madde 76 – Nitelikleri gereği günlük ve haftalık çalışma sürelerinin 63 üncü maddede öngörüldüğü şekilde uygulanması mümkün olmayan […]