İş Kanunu

İş Kanunu Madde 79 – İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması

Kanun Maddesi Madde 79 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) Kanun Gerekçesi Maddeye iş mahkemesine itirazın işin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararının […]