İş Kanunu

İş Kanunu Madde 8 – Tanım ve şekil

Kanun Maddesi Madde 8 – İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi […]