İş Kanunu

İş Kanunu Madde 84 – İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı

Kanun Maddesi Madde 84 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) Kanun Gerekçesi 1468 sayılı Kanunun hükümleri aynen korunmuştur.