İş Kanunu

İş Kanunu Madde 87 – On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor

Kanun Maddesi Madde 87 (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) Kanun Gerekçesi Kanunda ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işin devamı süresince sağlık […]