İş Kanunu

İş Kanunu Madde 9 – Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi

Kanun Maddesi Madde 9 – Taraflar iş sözleşmesini, Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler. İş […]