İş Kanunu

İş Kanunu Madde 91 – Devletin yetkisi

Kanun Maddesi Madde 91 – Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş eder. Bu ödev Çalışma […]