İş Kanunu

İş Kanunu Madde 92 – Yetkili makam ve memurlar

Kanun Maddesi Madde 92 – 91 inci madde hükmünün uygulanması için iş hayatının izlenmesi, denetlenmesi ve teftişiyle ödevli olan iş […]