İş Kanunu

İş Kanunu Madde 93 – Yetkili memurların ödevi

Kanun Maddesi Madde 93 – İş hayatını izleme, denetleme ve teftiş yetkisi olan iş müfettişleri görevlerini yaparlarken işin normal gidişini […]