İş Kanunu

İş Kanunu Madde 96 – İşçi ve işverenin sorumluluğu

Kanun Maddesi Madde 96 – İş denetimi ve teftişine yetkili iş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere, işverenlerin gerek […]