İş Kanunu

İş Kanunu Madde 97 – Zabıtanın yardımı

Kanun Maddesi Madde 97 – Bu Kanun hükümlerinin tam ve gerektiği gibi uygulanabilmesi için işyerlerini teftiş ve denetlemeye yetkili iş […]