İcra Hukuku, Makaleler

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU NEDİR 2023?

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu, borçlunun bir alacak karşısında alacaklı tarafa çek, bono veya poliçe vermesi şeklinde ortaya çıkan daha […]