HAKSIZ FİİLLERDE KUSUR

Haksız fiil sorumluluğunun doğabilmesi için gerekli unsurlar 5 tane olup (zarar, fiil, kusur, hukuka aykırılık, illiyet bağı) bunlardan bir tanesi de kusurdur. Doktrinde de kusurun bu unsurlardan biri olduğu fikri hakîmdir.[1] Türk hukukuna bakıldığında, haksız fiil sorumluluğunun bir unsuru olarak düzenlenen ve TBK’ de tanımlanmamış olan kusurun tanımını yapma ödevi doktrin ve uygulamaya bırakılmıştır. Yargıtay ise …

HAKSIZ FİİLLERDE KUSUR Devamı »