Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu MADDE 1000 – A. TAPU KÜTÜĞÜ

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 1000 – A. TAPU KÜTÜĞÜ, TMK 1000