Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu MADDE 1005 – 2. BİRDEN ÇOK BÖLGEDE

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 1005 – 2. BİRDEN ÇOK BÖLGEDE, TMK 1005