Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu MADDE 1014 – B. TERKİN VE DEĞİŞİKLİK İÇİN

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 1014 – B. TERKİN VE DEĞİŞİKLİK İÇİN, TMK 1014