Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu MADDE 1015 – 2. YETKİNİN VE SEBEBİN BELİRLENMESİ

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 1015 – 2. YETKİNİN VE SEBEBİN BELİRLENMESİ, TMK 1015