Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu MADDE 1023 – 2. İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 1023 – 2. İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI, TMK 1023