Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu MADDE 1024 – 3. İYİNİYETLİ OLMAYAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 1024 – 3. İYİNİYETLİ OLMAYAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI, TMK 1024