Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu MADDE 1025 – I. YOLSUZ TESCİLDE

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 1025 – I. YOLSUZ TESCİLDE, TMK 1025