Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu MADDE 1026 – II. AYNÎ HAKLARIN SONA ERMESİ

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 1026 – II. AYNÎ HAKLARIN SONA ERMESİ, TMK 1026