Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu MADDE 735 – 2. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖNALIM HAKKI

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 735 – 2. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖNALIM HAKKI, TMK 735