Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu MADDE 938 – C. GERİ ÖDEMELERİN ÖZGÜLENMESİ

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 938 – C. GERİ ÖDEMELERİN ÖZGÜLENMESİ, TMK 938