Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu MADDE 943 – 1. ZİLYETLİĞİN KAYBI

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 943 – 1. ZİLYETLİĞİN KAYBI, TMK 943