Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu MADDE 946 – 1. ALACAKLININ HAKKI

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 946 – 1. ALACAKLININ HAKKI, TMK 946