Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu MADDE 957 – III. EMTİAYI TEMSİL EDEN SENETLERDE

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 957 – III. EMTİAYI TEMSİL EDEN SENETLERDE, TMK 957