Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu MADDE 966 – 2. ARTA KALAN PARA ÜZERİNDEKİ HAK

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 966 – 2. ARTA KALAN PARA ÜZERİNDEKİ HAK, TMK 966