Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu MADDE 969 – C. GERİ ALIM HAKKI TANIYARAK SATIM

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 969 – C. GERİ ALIM HAKKI TANIYARAK SATIM, TMK 969