Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu MADDE 979 – III. TESLİMSİZ DEVİR

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 979 – III. TESLİMSİZ DEVİR, TMK 979