Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu MADDE 982 – 2. ZİLYETLİĞİN GASBINDA DAVA HAKKI

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 982 – 2. ZİLYETLİĞİN GASBINDA DAVA HAKKI, TMK 982