Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu MADDE 983 – 3. ZİLYETLİĞE SALDIRIYA DAVA HAKKI

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 983 – 3. ZİLYETLİĞE SALDIRIYA DAVA HAKKI, TMK 983