Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu MADDE 989 – B. KAYBEDİLEN VEYA ÇALINAN EŞYA BAKIMINDAN

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 989 – B. KAYBEDİLEN VEYA ÇALINAN EŞYA BAKIMINDAN, TMK 989