Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu MADDE 995 – 2. İYİNİYETLİ OLMAYAN ZİLYET BAKIMINDAN

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 995 – 2. İYİNİYETLİ OLMAYAN ZİLYET BAKIMINDAN, TMK 995