Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu MADDE 996 – IV. KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINDAN YARARLANMA

TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 996 – IV. KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINDAN YARARLANMA, TMK 996